Agresyvų elgesį skatinantys veiksniai I dalis

Agresyvų elgesį skatinantys veiksniai I dalis (7)

Agresyvų elgesį skatinantys veiksniai 1.2.

Septintoje mano patalpintoje dalyje apie vaikų agresiją ir jos priežastis aptarsime kokie veiksniai gali paskatinti ar iššaukti vaiko agresiją.

1.2. Agresyvų elgesį skatinantys veiksniai

Vaiko agresyvumas – tai emocijų išraiška, todėl analizuojant vaikų elgesį, būtina nagrinėti ir jų emocijas. Agresyvumą paprastai skatina kelios emocijos – tai pyktis, pasibjaurėjimas, neapykanta ir t.t. (Navaitis, 1998).
Vaiko agresyvaus elgesio ištakos glūdi tam tikrose situacijose, iš kurių dažnesnės: agresyvus tėvų ar vaikui artimų suaugusiųjų elgesys; paauglio žeminimas; bendraamžių grupės įtaka; nuolatinė ar stipri frustracija.
Daugelis (Navaitis; Valickas; Žukauskienė; Mielke ir kt.) rašiusių apie vaiko agresyvumą nurodo, jog jį pirmiausia formuoja šeimos santykiai, tėvų bendravimo su vaiku stilius ir tik po to mokyklinė situacija. Tačiau kaip tik mokykloje agresyvus elgesys sukelia žymesnes problemas. Daugelio autorių tyrimų rezultatai rodo, jog vaikų agresyvus elgesys paprastai yra susijęs su patirtos prievartos bei smurto laipsniu šeimoje. Vaikų agresijos šaltiniai, būna įgimto pobūdžio (t.y. organizmas turi biologinį, neurotinį ar fiziologinį defektą) bei būna visuomenės įtakotas. Atliktuose tyrimuose paaiškėjo, kad vaikai dažniausiai agresyviai elgiasi, modeliuojami kitų asmenų (tėvų, globėjų) elgesį (Valickas, 1997). Pabrėžiama, kad fizinį ir psichologinį smurtą patyrusių vaikų agresyvus elgesys rodo, jog sąveikaudama su aplinkiniais asmenybė tarytum atgamina ankstesniųjų santykių šeimoje turinį.
Kaip teigia G. Navaitis, ,,tėvų, šeimos poveikio reikšmė ugdant jaunuolių asmenybę, rengiant juos savarankiškam gyvenimui, visuomenei, šeimai, darbui yra didžiulė. Praktiškai nėra nė vieno socialinio ar psichologinio vaikų ir jaunuolių elgesio aspekto, kuris nepriklausytų nuo dabartinių ar buvusių jų šeimos gyvenimo sąlygų” (Navaitis, 1990, p. 5). Taigi agresyviai elgdamiesi tėvai moko vaikus agresyvumo.

6 dalis.

8 dalis.

Dar viena darbo su vaikų agresija ir jos prevencija darbo dalis patalpinta: 2015-03-05