VAIKŲ AGRESIJOS PRIEŽASTYS IR PREVENCIJA

VAIKŲ AGRESIJOS PRIEŽASTYS IR PREVENCIJA (Pradžia)

Susipažinimui noriu pateikti bakalauro darbą apie vaikų agresijas, jų atsiradimo priežastis bei kokia taikoma prevencija.

TURINYS

ĮVADAS 3
I. AGRESYVUMO SAMPRATA 5
1.1. Agresyvaus vaiko bruožai 7
1.2. Agresyvų elgesį skatinantys veiksniai 8
II. VAIKŲ AGRESYVAUS ELGESIO PREVENCIJA 10
IŠVADOS 15
LITERATŪRA 16
ĮVADAS

Temos aktualumas. Šiandieninėje mokykloje vaikų agresyvumas gana dažnas reiškinys, įvairus laipsniu ir raiškos formomis ir nebestebinantis. Pastaruoju metu itin didėjanti migracija didina socialinį nestabilumą. Lietuvoje nuolat gausėja vaikų, kuriuos išvykę į užsienį dirbti tėvai paliko giminaičių globai ar netgi savarankiškam gyvenimui (Abromaitienė, 2004). Šeima yra pirmoji ir svarbiausia socialinė struktūra, mikroaplinka, perteikianti tam tikrus elgesio modelius, kuriuos įsisąmonina ir perima vaikas. Anot Gumuliauskienės (1996), mokykloje galima išskirti tokias pagrindines agresyvaus vaiko elgesio priežastis: nesėkmės moksle, nuobodulys, stereotipinė mokytojų nuomonė apie agresyvų elgesį, netinkamo elgesio bendraamžių grupės dominavimas, bendraamžių grupės atmetimas, triukšminga mokyklos aplinka, silpnas ryšys su mokykla, nepalanki mokyklos atmosfera, mokyklos feminizacija, nepakankama elgesio kontrolė, menkas dėmesys teigiamo elgesio skatinimui, pedagogų ir moksleivių sąveikos problemos. Vaikai, augę nepalankiomis šeimos sąlygomis, lyginant su jų bendraamžiais, ateina į mokyklą blogiau pasirengę mokymuisi, dažniau atsilieka moksle, stokoja mokymosi motyvacijos, nuolat sulaukia neigiamų vertinimų iš mokytojų, jų santykiai su mokytojais ir bendraamžiais yra sudėtingi (Abromaitienė, Liaudinskienė, 2004). Elgesio kontrolės bei nepageidaujamo elgesio keitimo pavyzdžiai, prevencinio darbo agresijai mažinti būdai padėtų Lietuvos mokyklų pedagogams bei auklėtojams rasti tinkamus sprendimus konfliktinėse situacijose, įveikiant agresijos problemas mokykloje.
Šio referato tikslas – išnagrinėti vaikų agresijos kilimo priežastis ir išsiaiškinti būdus kaip būtų galima išvengti vaikų agresijos.
Iškeltam tikslui pasiekti formuluojami uždaviniai:
1. Remiantis mokslinės literatūros analize atskleisti agresijos sampratą ir priežastis, skatinančias agresyvų elgesį.
2. Išnagrinėti agresyvaus vaiko asmenybės bruožus.
3. Aptarti vaikų agresijos prevencijos būdus.
Referato šaltiniai: remtasi moksline literatūra, Lietuvos ir užsienio mokslininkų straipsniais bei buvo pritaikyti straipsniai ir interneto tinklalapiuose pateikta informacija, susiję su kursinio darbo tema.

2 dalis.

3 dalis.

Dalis darbo patalpinta: 2015-03-05